หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมสาขาการนวดสวีดิช ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

วันที่ 4  มกราคม 2562 นายธวัชชัย ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน  เปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สู่มาตรฐานสากล สาขาการนวดสวีดิช  จำนวน 150 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 4-15 มกราคม 2562  ณ  ศูนย์นวดบ้านแพะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน


ว้นที่ข่าว : 14/01/2562