หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบสาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...

ฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนวดไทย ด้วยระบบ e-testing ณ ศูนย์ ICT แม่สะเรียง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 


ว้นที่ข่าว : 09/11/2561