สถานประกอบกิจการดีเด่น หน้าแรก > สถานประกอบกิจการดีเด่น


ชื่อ-นามสุกล อีเมล์ หลักสูตรที่จบ
นายพุทธิไสย - ธูปทอง
Jaras.dsd@gmail.com
เสริมทักษะ สาขาการสลักลายกระจก
นายสุบิน - นนทคำจันทร์
alu@gmail.com
ช่างประกอบโครงอลูมิเนียม
นายศรีการ - ญาณศิริ
Jaras.dsd@gmail.com
สาขาช่างประกอบโครงอลูมิเนียม
นายนรินทรง - ยิ้มแย้ม
test@gmail.com
เตรียมเข้าทำงานช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ