ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง อื่นๆ จำนวนดาวน์โหลด
คำสั่งเวร เดือน พ.ค.59
749
ประกาศรับสมัครเตรียม รุ่นที่ 63(3/2559)
216
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ

ระเบียบการฝึกเตรียมเข้าทำงานปี 2547 จำนวนดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์วิธีการเตรียมเข้าทำงาน
171
หลักเกณฑ์คุ้มครองผรฝ.เตรียม
152
ระเบียบว่าด้วยการฝากฝึก(2547)
117
ระเบียบการฝึกเตรียมเข้าทำงานปี 2547
113
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ

พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 จำนวนดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
92
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ