หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายเจษฎา
นามสกุล :: จันทร์อุไร
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 3 เมษายน 2560
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): ปัจจุบัน
ย้อนกลับ