หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นางจินตนา
นามสกุล :: ใจแสน
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 3 มิถุนายน 2552
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 30 มิถุนายน 2555
ย้อนกลับ