หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นางอัจฉรา
นามสกุล :: แก้วกำชัยเจริญ
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 7 พฤศจิกายน 2551
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 1 มิถุนายน 2552
ย้อนกลับ