หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายสัณหพจน์
นามสกุล :: บางต่าย
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 20 ตุลาคม 2544
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 20 ตุลาคม 2546
ย้อนกลับ