หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายดำริห์
นามสกุล :: เวียงเพิ่ม
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 22 มกราคม 2543
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 20 ตุลาคม 2544
ย้อนกลับ