หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายสงกรานต์
นามสกุล :: สุกุมารพันธ์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 21 ตุลาคม 2542
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 20 ตุลาคม 2543
ย้อนกลับ