หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นางสาวสมลักษณ์
นามสกุล :: สุวรรณพรหมา
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 13 มีนาคม 2558
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 30 มีนาคม 2560
ย้อนกลับ