ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายวีรศักดิ์ - สุราสา 2 กรกฎาคม 2555 - 12 มีนาคม 2558 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายชาญชัย - สุขบริบูรณ์ 30 พฤศจิกายน 2540 - 20 ตุลาคม 2542 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวสมลักษณ์ - สุวรรณพรหมา 13 มีนาคม 2558 - 30 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสงกรานต์ - สุกุมารพันธ์ 21 ตุลาคม 2542 - 20 ตุลาคม 2543 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายดำริห์ - เวียงเพิ่ม 22 มกราคม 2543 - 20 ตุลาคม 2544 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสัณหพจน์ - บางต่าย 20 ตุลาคม 2544 - 20 ตุลาคม 2546 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายถวิล - พรหมสาขา ณ สกลนคร 20 ตุลาคม 2546 - 29 พฤศจิกายน 2547 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสมศักดิ์ - หลวงนรินทร์ 29 พฤศจิกายน 2547 - 30 กันยายน 2551 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นางอัจฉรา - แก้วกำชัยเจริญ 7 พฤศจิกายน 2551 - 1 มิถุนายน 2552 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นางจินตนา - ใจแสน 3 มิถุนายน 2552 - 30 มิถุนายน 2555 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายเจษฎา - จันทร์อุไร 2 ธันวาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
นางสาวจิตชญา - อ่ำสาริกา 2 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ