ข่าวฝึกอบรม


 
หัวข้อข่าว
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกยกระดับโซล่าเซลล์
ว้นที่ข่าว : 11/11/2562
สนพ.กาฬสินธุ์ร่วมกับบริษัทแป้งมันสมเด็จ พัฒนาบุคลากรรองรับ thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 28/06/2562
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย รุ่นที่3
ว้นที่ข่าว : 19/06/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกยกระดับโซล่าเซลล์
ว้นที่ข่าว : 19/06/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
ว้นที่ข่าว : 10/05/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 10/05/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการถักพรมเช็ดเท้า
ว้นที่ข่าว : 10/05/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมสาขาการทำชุดสนามจากปูนซีเมนต์
ว้นที่ข่าว : 01/05/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขาช่างเชื่อมไฟฟ้าฯ
ว้นที่ข่าว : 01/05/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ เร่งผลิตแรงงานด้านอาหาร
ว้นที่ข่าว : 25/03/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม การทำชุดสนาม
ว้นที่ข่าว : 25/03/2561
การฝึกอบรม การฝึกอาชีพเสริม
ว้นที่ข่าว : 12/03/2561
ปิดหน้าจอ