ข่าวประชาสัมพันธ์


 
หัวข้อข่าว
สนพ.กาฬสินธุ์ ออกประชาสัมพันธ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ อ.สหัสขันธ์
ว้นที่ข่าว : 19/06/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ
ว้นที่ข่าว : 19/06/2561
เป็นเรื่อง เป็นข่าว
ว้นที่ข่าว : 19/06/2561
คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครใว้ข้างหลัง
ว้นที่ข่าว : 14/05/2561
เป็นเรื่อง เป็นข่าว
ว้นที่ข่าว : 10/05/2561
ตามรอยช่าง สร้างงาน สร้างอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 10/05/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME4.0
ว้นที่ข่าว : 10/05/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาครัฐ และภาคเอกชน "จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561"
ว้นที่ข่าว : 01/05/2561
ข่าวหนังสือพิมพ์
ว้นที่ข่าว : 01/05/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมนโยบาย "จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
ว้นที่ข่าว : 01/05/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ว้นที่ข่าว : 01/05/2561
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 01/05/2561
ปิดหน้าจอ