ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมเยาวชนและผู้ปกครองให้กับศาลเยาวชนและครอบครัว
ว้นที่ข่าว : 14/12/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ มุ่งสร้าง productive Manpower และ อุตสาหกรรมและการบริการสู่ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 14/12/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ Kick-Off เปิดตัวโครงการพัฒนาฝีมือให้แก่วิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 14/12/2560
สนพ.กส.เปิดฝึกอบรมในสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 05/12/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมเยาวชนและผู้ปกครองให้กับศาลเยาวชนและครอบครัว
ว้นที่ข่าว : 01/12/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขา ช่างปูกระเบื้อง ( Tile Setting )
ว้นที่ข่าว : 30/11/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ มุ่งสร้าง Productive Manpower
ว้นที่ข่าว : 16/11/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การบริการด้วยความประทับใจ
ว้นที่ข่าว : 02/11/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ มุ่งสร้าง Productive Manpower
ว้นที่ข่าว : 18/10/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2560
ว้นที่ข่าว : 13/09/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาเทคนิคงานปูน
ว้นที่ข่าว : 08/09/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาเทคนิคงานปูน สำหรับผู้ประสพภัยน้ำท่วม
ว้นที่ข่าว : 08/09/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาเทคนิคงานปูน
ว้นที่ข่าว : 08/09/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ว้นที่ข่าว : 08/09/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2560 หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาเทคนิคงานปูน
ว้นที่ข่าว : 29/08/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2560 สาขาก่ออิฐฉาบปูน
ว้นที่ข่าว : 28/08/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอาชีพเสริม สาขาการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word
ว้นที่ข่าว : 17/08/2560
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพเสริม และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ประสบอุทกภัย
ว้นที่ข่าว : 17/08/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกยกระดับ สาขาเชื่อมทิกกับสาขาพนักงานขับรถยกอย่างปลอดภัย
ว้นที่ข่าว : 08/08/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริมสาขาการถักพรมเช็ดเท้าด้วยมือ
ว้นที่ข่าว : 25/07/2560
รายการที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 134 รายการ