ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำตุ๊กตาผ้าเช็ดมือจากผ้าพื้นเมือง
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ สร้างงานสร้างอาชีพจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ว้นที่ข่าว : 22/01/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ บูรณากับวิทยาลัยเอกชนฯ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ แรงงานนอกระบบ
ว้นที่ข่าว : 10/01/2561
สพน.กาฬสินธุ์ เร่งแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน ตามนโยบาย Kalasin Happiness Model
ว้นที่ข่าว : 07/01/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบกิจการให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์และแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 รองรับไทยแลนด์ 4.0
ว้นที่ข่าว : 07/01/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ
ว้นที่ข่าว : 25/12/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ"ปี 61 ให้กับเจ้าหน้าที่
ว้นที่ข่าว : 25/12/2560
สนพ.กส ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำเก้าอี้ไม้ไผ่(พับเก็บได้)
ว้นที่ข่าว : 25/12/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ มุ่งสร้าง productive Manpower และ อุตสาหกรรมและการบริการสู่ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 25/12/2560
สนพ.กาฬสินธุ์.ร่วมมือกับองค์การทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการอบรมอาชีพ เพิ่มรายได้
ว้นที่ข่าว : 25/12/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรมสาขา การทอผ้าไหมแพรวาประยุกต์ และสาขาการสานกระติบข้าวจากไม้ไผ่ไร่ทรงประยุกต์
ว้นที่ข่าว : 25/12/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ Kick-Off เปิดตัวโครงการฝึกอาชีพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขัง
ว้นที่ข่าว : 25/12/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ มุ่งสร้าง productive Manpower และ อุตสาหกรรมและการบริการสู่ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 14/12/2560
สนพ.กส.น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ว้นที่ข่าว : 14/12/2560
"สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เร่งเครื่องอาหารปลอดภัย"
ว้นที่ข่าว : 14/12/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกหลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ1
ว้นที่ข่าว : 14/12/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบและประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายฯ
ว้นที่ข่าว : 14/12/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ มุ่งสร้าง productive Manpower และ อุตสาหกรรมและการบริการสู่ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 14/12/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ ยกระดับฝีมือ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สู่ helty foods
ว้นที่ข่าว : 14/12/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ
ว้นที่ข่าว : 14/12/2560
รายการที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 134 รายการ