สนพ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาครัฐ และภาคเอกชน "จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561"
...
...
...
...
...
สนพ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาครัฐ และภาคเอกชน "จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561"
 
            วันที่ 30 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ และทีมงานเจ้าหน้าที่นักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่ๆ ร่วมจัดกิจกรรม "วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561"  ณ โรงเรียนสิงห์สะอาด ตำบลสหัสขันธุ์ อำภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  กิจกรรมที่ออกให้บริการ คือ
           1. การสาธิตการประกอบอาชีพอาชีพอิสระ อาทิ การทำน้ำแข็งใส,  การทำนมเย็น 
        2.  การแนะแนว พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน
        3. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
         มีประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา แรงงานใน สถานประกอบกิจการ ให้ความสนใจ ที่มาร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

ว้นที่ข่าว : 1/5/2561 16:11:30
ปิดหน้าจอ