หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > การฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๗
 
หัวข้อเรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๗
รายละเอียด
วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
2 พฤษภาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
4 พฤษภาคม 2559