หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย รุ่นที่3

สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย


ว้นที่ข่าว : 19/06/2561