หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

...
...
...
...
...
สนพ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือให้กับพนักงานโรงแรมริมปาว ตามนโยบายคนกาฬสินธุ์จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
       เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  2561 นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน นางวัฒนา  บุญเสงี่ยม ครูฝึกฝีมือแรงงาน เปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ชั้วโมงฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่าง 9  - 13 พฤษภาคม 2561 โดยบูรณาการร่วมกับโรงแรมริมปาว ในการให้ห้องฝึกอบรมและอาหารให้กับพนักงาน ตลอดหลักสูตร โดยมีผู้รับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 20 คน

ว้นที่ข่าว : 10/05/2561