หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

...
...
...
...
สนพ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (ประเภท ก มีการฝากฝึกในกิจการ) สาขาการนวดไทยเพื่อสุขภาพ  ตามโครงการ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0
           วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายเจษฎา  จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตียมเข้าทำงาน รุ่น 94/2561 สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพโดยบูรณาการร่วมกับ โรงพยาบาลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการสนับสนุนวิทยากรหลักและวิทยากรผู้ช่วยให้กับกลุ่มแรงงานใหม่และผู้ว่างงาน ชั่วโมงฝึก 150 ชั่วโมง  ผู้รับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561 ณ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

ว้นที่ข่าว : 10/05/2561