หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการถักพรมเช็ดเท้า

สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการถักพรมเช็ดเท้า

...
...
...
...
...
...
สนพ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ตามนโยบายคนกาฬสินธุ์จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
       เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2561 นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน นายปิยะ แสงทิพย์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  และเจ้าหน้าที่ เปิดฝึกหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการถักพรมเช็ดเท้า ชั้วโมงฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่าง 7 - 11 พฤษภาคม 2561 โดยบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลลำพาน ในการให้อาคารในการฝึกอบรมให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการตลอดหลักสูตร และมีผู้รับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 20 คน ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มมีอาขีพและสร้างรายได้ไม่เป็นภาระของสังคม ต่อไป

ว้นที่ข่าว : 10/05/2561