หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME4.0

สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME4.0


ว้นที่ข่าว : 10/05/2561