หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.กาฬสินธุ์ ทดสอบมาตรฐานช่างเชื่อมไฟฟ้า

สนพ.กาฬสินธุ์ ทดสอบมาตรฐานช่างเชื่อมไฟฟ้า


ว้นที่ข่าว : 10/05/2561