หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมนโยบาย "จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

สนพ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมนโยบาย "จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

...
...
...
...
สนพ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมนโยบาย "จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
 
            วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ทีมงานนักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่ เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการ "คลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ OTOP พัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน การทำขนมไทย”  ณ โรงเรียนผู้สูงอายุดงน้อย วัดสว่างบุรี บ้านดงน้อย ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ร่วมฯ จำนวน 120 คน

ว้นที่ข่าว : 01/05/2561