หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.กาฬสินธุ์ สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

สนพ.กาฬสินธุ์ สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

...
...
สนพ.กาฬสินธุ์ สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  
                                                    
         วันที่ 27 เมษายน 2561  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นายจรัส   เชื้อพระคา ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3  คณะทำงานทีประชาสัมพันธ์ สนพ.กาฬสินธ์ ดำเนินกิจกรรมการจัดรายการวิทยุ "ตามรอยช่าง สร้างงาน สร้างอาชีพ" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ Fm 93 Mhz ในทุกวันศุกร์ เวลา 09.30 - 10.00 น.
             กิจกรรมในวันนี้ เป็นการ แนะนำภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม

ว้นที่ข่าว : 01/05/2561