หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขาช่างเชื่อมไฟฟ้าฯ

สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขาช่างเชื่อมไฟฟ้าฯ

...
...
...
สนพ.กาฬสินธุ์ เร่งพัฒนาแรงงานใหม่ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในกิจกรรมการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (ประเภท ข ไม่มีการฝากฝึกในกิจการ)  ตามโครงการ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0
           ทั้งนี้ในการดำเนินงานเป็นกิจกรรมความร่วมมือแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ และ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอิสาน จำกัด  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยเป็นการฝึกอบรมให้กับกลุ่มแรงงานใหม่ ที่เป็นนักศึกษาทวิภาคีที่จบการศึกษา จำนวน 13 คน  ที่ประสงค์เข้าทำงานกับสถานประกอบการดังกล่าวข้างต้น ในสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้มีมาตรฐานตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 2  พฤษภาคม 2561 
           โดยทั้งนี้ เมื่อผ่านการฝึกอบรมบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอิสาน จำกัด มีความยินดีที่ประสงค์จะบรรรจุเป็นพนักงานทั้งจำนวน 13 คน ในอัตรา เงินเดือนๆละ 13,000 บาท และมีสวัสดิการตามกฎหมายกำหนด

ว้นที่ข่าว : 01/05/2561