หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.กาฬสินธุ์ “ร่วมโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน”

สนพ.กาฬสินธุ์ “ร่วมโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน”

...
...
...

“ร่วมโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน”

           19 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ได้ออกร่วมโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านนามล อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ในการนี้ สนพ. กาฬสินธุ์ ได้ให้บริการตรวจเช็ด ซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ และสาธิตการจัดทำกาแฟโบราณ เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมงานครั้งนี้

ว้นที่ข่าว : 20/04/2561