หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
“ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “

“ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “

...
...
“ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “ 
         วันที่ 19  เมษายน  2561   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กาฬสินธุ์   รวบรวมปัจจัยผู้มีจิตศรัทธาจากเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน “คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Kalasin Happiness Model)”  โดยมี  นายไกรสร  กองฉลาด   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน    ณ  วัดป่าพุทธมงคล ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ว้นที่ข่าว : 19/04/2561