หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.กาฬสินธุ์ บูรณาการ พม.กาฬสินธุ์ ติวเข้มงานด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้กับเจ้าหน้าที่

สนพ.กาฬสินธุ์ บูรณาการ พม.กาฬสินธุ์ ติวเข้มงานด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้กับเจ้าหน้าที่

...
...
...

สนพ.กาฬสินธุ์ บูรณาการ พม.กาฬสินธุ์ ติวเข้มงานด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้กับเจ้าหน้าที่

วันที่ 18 เมษายน 2561 นายเจษฎา จันทร์อุไร ผอ.สนพ.กส.มอบหมายให้นางสาวภราไดย สุดถนอม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่ม ในหัวข้อ"การถอดบทเรียนการปฎิบัติการข้อมูลข่าวสาร ( IO)ของหน่วยงาน" ณ สวนดอนธรรม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานและร่วมเป็นวิทยากร มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 5 หน่วยงาน เข้าฝึกอบรม จำนวน 50 คน


ว้นที่ข่าว : 19/04/2561