หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.กาฬสินธุ์ พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561

สนพ.กาฬสินธุ์ พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561

...
...
...
...
...
สนพ.กาฬสินธุ์ พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561
 
           วันที่ 12 เมษายน 2561   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์  โดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานนายปิยะ  แสงทิพย์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเทศบาลโนนสูง ในการดำเนินโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมดังนี้
           1 ฝึกอบรมสาธิตการทำขนมไทย
           2 ฝึกอบรมสาธิตการทำน้ำสมุนไพร
           3 รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ
ดำเนินกิจกรรม ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 200 คน

ว้นที่ข่าว : 17/04/2561