หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.กาฬสินธุ์ ร่วมสานประเพณีวันสงกรานต์ และเปิด ร้าน DAD 4.0 SHOP บริการประชาชน

สนพ.กาฬสินธุ์ ร่วมสานประเพณีวันสงกรานต์ และเปิด ร้าน DAD 4.0 SHOP บริการประชาชน

...
...
...
...
สนพ.กาฬสินธุ์ ร่วมสานประเพณีวันสงกรานต์ และเปิด ร้าน DAD 4.0 SHOP บริการประชาชน
         วันที่ 11 เมษายน 2561 สนพ.กาฬสินธุ์ ร่วมสานประเพณีที่ดีตามรูปแบบวัฒนธรรมไทยที่พึงกระทำ เนื่องในวันสงกรานต์ ทั้งนี้ในงานประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
        1. กิจกรรม ตักบาตร อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล รดน้ำพระ และพระสงฆ์
         2. กิจกรรมพิธีเปิด ร้าน DSD 4.0 SHOP เพื่อให้บริการประชาชนตามภาระกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
         3. กิจกรรมการให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ว้นที่ข่าว : 17/04/2561