หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
"สนพ.กาฬสินธุ์ เร่งเครื่อง โครงการ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง kalasin happiness model "

"สนพ.กาฬสินธุ์ เร่งเครื่อง โครงการ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง kalasin happiness model "

...
...
...
...
...
"สนพ.กาฬสินธุ์ เร่งเครื่อง โครงการ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง kalasin happiness model "
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายปิยะ แสงทิพย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวภราไดย สุดถนอม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล และนายจรัส เชื้อพระคา ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 ทำหน้าที่วิทยากรส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาขีพ ภายใต้โครงการสร้างงานสร้างอาขีพ ตามแผนปฏิบัติการกาฬสินธุ์โมเดล จำนวน 50 คน เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพในทางที่สุจริต ณ ห้องดอกเกด โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

ว้นที่ข่าว : 17/04/2561