หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.กาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับสถานประกอบการ

สนพ.กาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับสถานประกอบการ

...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธ์ โดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับสถานประกอบกิจการ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานภาคอุตตสาหกรรมและบริการ ไปสู้ Thailand 4.0  ณ บริษัท น้ำตาลอิสาน จำกัด โดยมีกลุ่มแรงงานใหม่ต้องการพัฒนาอาชีพ ในสาขาช่างเชื่อม จำนวน13 คน โดยเริ่มดำเนินการฝึกในวันที่ 23 เมษายน 2561 เป็นต้นไป


ว้นที่ข่าว : 17/04/2561