หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ เร่งผลิตแรงงานด้านอาหาร

สนพ.กาฬสินธุ์ เร่งผลิตแรงงานด้านอาหาร

...
...
...

สนพ.กาฬสินธุ์ เร่งผลิตแรงงานด้านอาหาร

ผอ.สนพ.กส.มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกฯเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย โดยดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัด เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีสมรรถนะ เพิ่มทักษะการทำงาน และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน


ว้นที่ข่าว : 25/03/2561