หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำตุ๊กตาผ้าเช็ดมือจากผ้าพื้นเมือง

สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำตุ๊กตาผ้าเช็ดมือจากผ้าพื้นเมือง


ว้นที่ข่าว : 01/02/2561