หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ บูรณากับวิทยาลัยเอกชนฯ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ แรงงานนอกระบบ

สนพ.กาฬสินธุ์ บูรณากับวิทยาลัยเอกชนฯ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ แรงงานนอกระบบ

...
...
...
สนพ.กาฬสินธุ์ บูรณากับวิทยาลัยเอกชนฯ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ แรงงานนอกระบบ         
          วันที่ 9 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยนายประทีป    บุญครอง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช 3 ดำเนินการฝึกอบรมทักษะงานเชื่อมโลหะเบื้องต้นระหว่าง     วันที่ 8- 10 มกราคม 2561   ให้กับนักศึกษาชั้นปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีณชชวินทร์ จำนวน 12 คน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านช่างเชื่อม รวมถึงตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกจากทางวิทยาลัยฯ  ตลอดการฝึกอบรม

ว้นที่ข่าว : 10/01/2561