หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ

สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ

...
...
...
...
 วันที่ 23 ธันวาคม 2560 นายเจษฎา จันทร์อุไร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประเมินผล เปิดฝึกอบรม หลักสูตรอาชีพเสริม 18 ชั่วโมง สาขาการทำชุดสนามจากปูนซีเมนต์ ให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00 -16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
        ทั้งนี้มีการบูรณาการร่วมระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์และ  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำในชุมชนทุกภาคส่วน

ว้นที่ข่าว : 25/12/2560