หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กส ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำเก้าอี้ไม้ไผ่(พับเก็บได้)

สนพ.กส ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำเก้าอี้ไม้ไผ่(พับเก็บได้)

...
...
...
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำเก้าอี้ไม้ไผ่(พับเก็บได้) 
         นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายจรัส  เชื้อพระคา ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ฝึกอบรมวิชาชีพ โครงการฝึกอาชีพให้กับทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำเก้าอี้ไม้ไผ่(พับเก็บได้) จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560 ณ ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับการฝึกมีอาชีพเสริม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
            ด้วยความตั้งใจ และทุ่มเทอย่างเต็มที่สามารถทำผลงานได้ 7 ตัว และได้นำผลงานของผู้รับการฝึกไปถวายให้กับเจ้าอาวาสวัดนามูลพุทธาวาส จำนวน 1 ตัว ในการนี้หากทหารผ่านศึกรายใดมีความต้องการประกอบอาชีพ ในสาขานี้ ทางองค์การทหารผ่านศึกฯ พร้อมสนับสนุนรายละ 50,000 บาท

ว้นที่ข่าว : 25/12/2560