หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์.ร่วมมือกับองค์การทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการอบรมอาชีพ เพิ่มรายได้

สนพ.กาฬสินธุ์.ร่วมมือกับองค์การทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการอบรมอาชีพ เพิ่มรายได้

...
...
...
...
...

วันที่ 19 ธันวาคม 2560  นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายจรัส  เชื้อพระคา ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ฝึกอบรมวิชาชีพ โครงการฝึกอาชีพให้กับทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำเก้าอี้ไม้ไผ่(พับเก็บได้) จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560 ณ ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับการฝึกมีอาชีพเสริม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยใข้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ผู้จัดฝึกอบรมยังมีเงินให้กู้ยืมเพื่อจัดซื้อวัสดุ ฯ จำนวน 50000 บาทสำหรับนำไปประกอบอาชีพอีกด้วย


ว้นที่ข่าว : 25/12/2560