หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรมสาขา การทอผ้าไหมแพรวาประยุกต์ และสาขาการสานกระติบข้าวจากไม้ไผ่ไร่ทรงประยุกต์

สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรมสาขา การทอผ้าไหมแพรวาประยุกต์ และสาขาการสานกระติบข้าวจากไม้ไผ่ไร่ทรงประยุกต์

...
...
...
...

วันที่ 18 ธันวาคม 2560  นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โดยนางสาวภราไดย สุดถนอม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ "แรงงานตามโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาขา การทอผ้าไหมแพรวาประยุกต์ และสาขาการสานกระติบข้าวจากไม้ไผ่ไร่ทรงประยุกต์ ตามแนวทางการสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ นำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ให้เกิดรายได้


ว้นที่ข่าว : 25/12/2560