หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ Kick-Off เปิดตัวโครงการฝึกอาชีพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขัง

สนพ.กาฬสินธุ์ Kick-Off เปิดตัวโครงการฝึกอาชีพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขัง

...
...
...

วันที่  15  ธันวาคม 2560 นายเจษฎา  จันทร์อุไร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดฝึกตามโครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ กลุ่มผู้ต้องขัง หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างเสริมสวย และช่างตัดเย็บเสื้อด้วยมือ พร้อมด้วยนายปิยะ แสงทิพย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึก ณ   เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั่วโมงฝึก 30 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 60 คน   เพื่อให้ผู้รับการฝึกได้มีทักษะการตัดเย็บเสื้อด้วยมือและช่างเสริมสวย เพื่อให้กลุ่มสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเมื่อพ้นจากผู้ต้องขังเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ต่อไป


ว้นที่ข่าว : 25/12/2560