หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ มุ่งสร้าง productive Manpower และ อุตสาหกรรมและการบริการสู่ Thailand 4.0

สนพ.กาฬสินธุ์ มุ่งสร้าง productive Manpower และ อุตสาหกรรมและการบริการสู่ Thailand 4.0

...
...
...
...
วันที่   14 ธันวาคม  2560 นายเจษฎา  จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดฝึกตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการติดตั้งแบะบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมด้วยนายปิยะ แสงทิพย์   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานและนายประทีป บุญครอง  ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช 3 จำนวนชั่วโมงฝึก 30 ชั่วโมง  ผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 20 คนดำเนินการฝึก ณ  ศาลาวัดป่าชัยมงคล บ้านบึงวิชัย ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อให้กลุ่มมีทักษะการปฏิบัติในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ให้อย่างถูกต้องปลอดภัยและเป็นการสนับสนุนให้ใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ต่อไป

ว้นที่ข่าว : 14/12/2560