หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
"สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เร่งเครื่องอาหารปลอดภัย"

"สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เร่งเครื่องอาหารปลอดภัย"

...
...
...
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์  ปิดการฝึกหลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(ขนม) รุ่นที่ 1/2561 และ สาขาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(สมุนไพร) รุ่นที่ 2/2561 หลักสูตร 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศิลปาชีพคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้รับการฝึก 2 รุ่นๆละ 20 คน รวม 40 คน 
 ได้รับเกียรติจาก นายพัฒนา  พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ คุณหมอคมสัน  ธีรานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพแหล่งเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีปิดในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการต่อยอดกิจกรรมดังกล่าวโดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มรายได้ ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมต่อไป

ว้นที่ข่าว : 14/12/2560