หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกหลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ1

สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกหลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ1

...
...
...
สนพ. กส.เน้นการผลิตกำลังคน  เสริมทักษะในการทำงานเพื่อให้เยาวชนสามารถนำไปทำงานได้จริงและได้ทันที 
นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์  มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน  โดยนายคำภู  โพธิ์หล้านักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  เปิดฝึกหลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ1  ให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 12-16  ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานไทยในการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 เน้นการผลิตกำลังคน  เสริมทักษะในการทำงานเพื่อให้เยาวชนสามารถนำไปทำงานได้จริงและได้ทันที เพื่อพัฒนาทักษะในสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการ

ว้นที่ข่าว : 14/12/2560