หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ มุ่งสร้าง productive Manpower และ อุตสาหกรรมและการบริการสู่ Thailand 4.0

สนพ.กาฬสินธุ์ มุ่งสร้าง productive Manpower และ อุตสาหกรรมและการบริการสู่ Thailand 4.0

...
...
...
วันที่   12 ธันวาคม  2560 นายเจษฎา  จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายปิยะ แสงทิพย์   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขา  การขับรถยกอย่างปลอดภัย จำนวนชั่วโมงฝึก 18  ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 โดยบูรณาการฝึกร่วมกับ บริษัท ไอเอสเอส จำกัด ให้กัยพนักงานที่รับผิดชอบในการขับรถยก โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 คน ณ ห้องอบรม  บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด     อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และการขับรถยกอย่างถูกต้องปลอดภัยเป็นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในระบบการผลิตของโรงงานต่อไป

ว้นที่ข่าว : 14/12/2560