หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ ยกระดับฝีมือ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สู่ helty foods

สนพ.กาฬสินธุ์ ยกระดับฝีมือ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สู่ helty foods

...
...
...
...
...
...
 วันที่ 11 ธันวาคม  2560 นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้ ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ฝึกยกระดับฝีมือ  สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร(ขนม) รุ่นที่ 1/2561  จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศิลปาชีพกุดสิมคุ้มเก่า อำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์ และ สาขาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(สมุนไพร) รุ่นที่ 2/2561  จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2560 ณ ศาลากลางบ้านกุดตาใกล้ ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ว้นที่ข่าว : 14/12/2560