หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ

สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ

...
...
...
             วันที่ 9 ธันวาคม 2560 นายเจษฎา จันทร์อุไร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวภราไดย สุดถนอม  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล เปิดฝึกอบรม หลักสูตรอาชีพเสริม 18 ชั่วโมง สาขาการทำชุดสนามจากปูนซีเมนต์ ให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00 -16.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายจรัส เชื้อพระคา ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 ทำหน้าที่วิทยากร ฝึกอบรม
             ทั้งนี้มีการบูรณาการร่วมระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์และเทศบาลตำบลหนองหิน อาสามัครแรงงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีคณะนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร มาร่วมสังเกตุการ์ฝึกอบรมในช่วงวันหยุดนี้ด้วย

ว้นที่ข่าว : 14/12/2560