หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมเยาวชนและผู้ปกครองให้กับศาลเยาวชนและครอบครัว

สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมเยาวชนและผู้ปกครองให้กับศาลเยาวชนและครอบครัว

...
...
...
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายเจษฎา จันทร์อุไร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายจรัส เชื้อพระคา ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 พร้อมทีมงานวิทยากร ฝึกอบรม หลักสูตรอาชีพเสริม 12 ชั่วโมง สาขาการทำชุดสนามจากปูนซีเมนต์ ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการสร้างเสริมอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้แก่เยาวชน สถานพินิจจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ศาล ฯ  ผู้ปกครอง และถวายความรู้ให้กับสามเเณร วัดอนุเขตตาราม จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกอบรมวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยทาชุดสสนามจากปูนซีเมนต์ผล จำนวน 8 ชุด

ว้นที่ข่าว : 14/12/2560