หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์


นายเจษฎา จันทร์อุไร
ชื่อ - นามสกุล : นายเจษฎา จันทร์อุไร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วัน/เดือน/ปีเกิด : 11/04/2503

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทช